• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Ogólnie na temat kotłów grzewczych nie wiadomo nam zbyt wiele, a gdy przychodzi do ich zakupu okazuje się, że tak w samej rzeczy nie wiemy nic. W wielu przypadkach też nie zdajemy sobie sprawę z tego, że kotły co są rozmaite oraz istnieje dużo ich podziałów. Naczelna klasyfikacja kotłów dotyczy funkcji jakie pełnią i tak wyróżnia się kotły jednofunkcyjne i urządzenia kotłowe dwufunkcyjne. Można też uwzględnić podział dotyczący tego, czy istnieje możliwość odprowadzania spalin i czerpania powietrza do spalania. Faworyzuje się więc urządzenia, jakie mają przegródkę otwartą oraz grzejniki stalowe, których komora jest zamknięta. Ze względu na sprawność urządzenia kotłowego można rozróżniać te, których wartość ta przekracza 100% (kotły kondensacyjne), oraz kotły szablonowe, których sprawność nie przekracza wartości 100%. Jeśli chodzi o sposób montażu i instalacji urządzenia mówi się o kotłach wiszących i stojących – musisz mieć zawory zwrotne. Mówiąc o rodzajach kotłów grzewczych należy również wspomnieć o tym, że różnią się one potrzebowaniami dotyczącymi paliwa.
Blog zabawa i nauka
Gry
Gry
Gry

Pozostałe artykuły tematyczne:

Categories: Rozrywka

Comments are closed.